E N  R E D O V I S N I N G  A V  K U - P R O J E K E T
" T U R I S T E N S  L A N D S K A P "
T I L L  G Ö T E B O R G S  U N I V E R S I T E T

Turism är sedan flera år nu, den mest expansiva industri i världen. Det ökande resandet och antalet aktiviteter för turisterna har en stark påverkan på naturen, t.ex. nya vägar genom nationalparker ökar byggandet av fritidsstugor, affärer, parkeringsplatser,osv.
Innan projektets igångsättning var mitt eget fotografiska arbete redan inriktat på synen på naturen och påverkan av den moderna industrin på landskapet och naturen.
1986 publicerade jag boken SPÅR (Fyra Förläggare) med Sören Sommelius; en bok om spåren som människor har lämnat efter sig i landskapet. 1990 var jag engagerad i det landsomfattande EKODOK-projektet där jag dokumenterade utbyggnadszonen kring Helsingborg.
Det kändes mycket angeläget att dokumentera och fotografiskt undersöka hur vi allt mer använder naturen i fritiden.

Under det första "provåret" började jag med att dela landskapet i två kategorier:
a) Naturlandskap - dvs. vackra, och pittoreska landskap, t.ex. naturparker.
b) Landskap som hade formats och/eller utnyttjades i starkt kommersiella syften, t.ex. Sommarland, Ölands Djurpark, campingplatser, etc.
Det var först efter att jag hade börjat med kopieringsarbetet av bilderna som jag insåg det tekniska möjligheterna och begränsningarna i negativa färgfilmer. Och vidare att bilderna inte fungerade som en serie som jag hade tänkt de skulle. Här är det viktigt att komma ihåg att1990 var det nytt för icke amatörfotografer att använda sig av färgnegativfilm. Fortfarande var det så att många kommersiella uppdragsgivare inte ville acceptera jobb utförda med negativfärgfilm.
Tidigare gjordes all min personliga fotografi med svart-vit film, så det här var en ny och mycket värdefull erfarenhet av mediet som jag sedan kunde använda i undervisningen.

Det var inte bara färgåtergivningen som gjorde att bilderna inte hängde ihop riktigt. Bilderna var fotograferade i för många olika miljöer helt enkelt. Det var först svårt att se någon riktig riktning i projektet om man tittade på alla bilder som jag hade kopierat upp.
Därför beslutade jag mig att diskutera bilderna med några vänner -fotografer och konstnärer- och det var under en sådan diskussion som jag kom på hur jag skulle gå vidare med projektet.
De mest visuella spännande och berättande bilderna var alla fotograferade i parkerna och gröna områden. Det var bilder av just dessa platser som jag hade valt att avsluta boken "Woodland" (BILDiBOK) med. Den utkom 1993, men bilderna var från åren 1980-1990. Nu i slutet av projektet kan jag se att det inte har blivit kvar många av de första bilderna.
Hur som helst, efter diskussioner hade jag en riktning att arbeta efter: "Gröna områden" var var jag skulle koncentrera mitt arbete. Dokumentera hur dessa områden såg ut i tre länder, Danmark, Sverige och England och visa vad människor gjorde där. Jag hade också bestämt mig för att binda ihop projektet visuellt: alla bilder skulle ha gemensamt att de innehöll mycket grönska (gräsmattor, buskage eller träd) och att det var helt nödvändigt att solen var framme och gav just de klara och lysande färger som jag ville ha.
Det blev under tiden 1991 1996 många besök i olika parker i Sverige, Danmark, och England, men sommaren är kort och dagarna var inte alltid soliga. Det blev i alla fall sju pärmar med över 2000 negativ (6x9cm) totalt.
Nu i november är fotograferingsarbetet avslutat sedan länge. Kvar är att sammanställa bilderna till en utställning som ska turnera, en visning på Internet via skolans server och en bok.
Jag vill att utställningen ska turnera och visas både här i Sverige och i England. Kontakt med gallerier har jag börjat att ta. Boken ska komma ut nästa år på förlaget Nya Vyer, om allt går som planerat. Visningen på nätet kan jag göra själv via skolans server.
Hittills har bilderna från projektet visats på följande ställen i utställningsform: Galleri Röd Kvarn Hbg. 1992, Fotomässan Gbg. 1993, Midvinterljus Hbg 1995. Bilderna visade jag i en offentlig föreläsning i Malmö på Panora 1995, på konferensen "Changing Views of the Landscape" i Ambleside, England 1996, och även alla årskurserna på Högskolan för Fotografi och Film under projektets gång.

John S. Webb
Höganäs i november 1996